Skip to content

Zastosowanie polepszonego kontrastu obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w celu rozpoznania odwracalnej dysfunkcji mięśnia sercowego

1 rok ago

219 words

Ostatnie badania wskazują, że obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) po podaniu materiału kontrastowego można wykorzystać do rozróżnienia między odwracalnym i nieodwracalnym uszkodzeniem niedokrwiennym mięśnia sercowego, niezależnie od zakresu ruchu ściany lub wieku zawału. Postawiliśmy hipotezę, że wyniki MRI wzmocnionego kontrastem mogą być użyte do przewidywania, czy regiony nieprawidłowego skurczu komorowego poprawią się po rewaskularyzacji u pacjentów z chorobą wieńcową. Metody
MRI wzmocniony gadolinem przeprowadzono u 50 pacjentów z dysfunkcją komór przed wykonaniem chirurgicznej lub przezskórnej rewaskularyzacji. Przewiduje się, że zakres przezścienny regionów o podwyższonym stężeniu reprezentuje wymiar przezścienny mięśnia sercowego nieżywotnego. Zakres kurczliwości regionalnej w tych samych lokalizacjach określono na podstawie MRI przed i po rewaskularyzacji u 41 pacjentów.
Wyniki
MRI z kontrastem wykazało wzmocnienie tkanki mięśnia sercowego u 40 z 50 pacjentów przed rewaskularyzacją. U wszystkich pacjentów z hiperplazmacją różnica w intensywności obrazu między regionami o podwyższonym stężeniu a regionami bez hiperplazji była większa niż 6 SD. Przed rewaskularyzacją 804 z analizowanych segmentów mięśnia sercowego 2093 (38 procent) miało nieprawidłową kurczliwość, a 694 segmenty (33 procent) miały pewne obszary hiperplazji. W analizie wszystkich dysfunkcyjnych segmentów 804 prawdopodobieństwo poprawy kurczliwości regionalnej po rewaskularyzacji zmniejszało się progresywnie, gdy zwiększał się przełykowy stopień wzmocnienia przed rewaskularyzacją (P <0,001). Na przykład, kurczliwość wzrosła w 256 z 329 segmentów (78 procent) bez hiperprzestawu przed rewaskularyzacją, ale tylko w z 58 segmentów z nadmiarem ponad 75 procent tkanki. Odsetek lewej komory, która była zarówno dysfunkcyjna, jak i niezmieniona przed rewaskularyzacją, był silnie związany ze stopniem poprawy globalnego wyniku średniej ruchowej ściany (P <0,001) i frakcji wyrzutowej (P <0,001) po rewaskularyzacji.
Wnioski
Odwracalną dysfunkcję mięśnia sercowego można zidentyfikować za pomocą MRI z kontrastowym wzmocnieniem przed rewaskularyzacją wieńcową.
Wprowadzenie
U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i dysfunkcją lewej komory ważne jest rozróżnienie między odwracalnym i nieodwracalnym uszkodzeniem mięśnia sercowego. Identyfikacja żywotnego miokardium jest przydatna w przewidywaniu, którzy pacjenci będą mieli zwiększone frakcje wyrzutowe lewej komory1-7 i poprawione przeżycie8-11 po rewaskularyzacji. Nieinwazyjne metody oceny żywotności mięśnia sercowego obejmują tomografię emisyjną pozytronową, tomografię komputerową emitującą pojedynczy foton i echokardiografię dobutaminową. Techniki te okazały się przydatne klinicznie, ale każdy ma ograniczenia, które mogą zmniejszyć jego dokładność diagnostyczną. Na przykład, interpretują żywotność mięśnia sercowego jako całkowicie lub niezmiennie zjawisko w obrębie regionu mięśnia sercowego, ponieważ żaden nie może ocenić wielkości przełykowej żywotności ściany komory.
Rezonans magnetyczny (MRI) z użyciem środka kontrastowego opartego na gadolinie zapewnia wysoką rozdzielczość przestrzenną i może identyfikować ostry zawał mięśnia sercowego, 12-16, a technika ta jest ciągle ulepszana
[przypisy: ołówkowaty stolec, anatomia gardła, gruźlica jelit ]
[patrz też: triamcynolon, słupki odgradzające, argol ]
[patrz też: leczona chininą, gentamycyna, ołówkowaty stolec ]

0 thoughts on “Zastosowanie polepszonego kontrastu obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w celu rozpoznania odwracalnej dysfunkcji mięśnia sercowego”