Skip to content

Atowakwon i azytromycyna do leczenia babeszjozy ad 7

1 rok ago

317 words

Micozi, merozoity z ludzkiej krwi, tak szybko, jak może być pożądane. Rozliczenie ma tendencję do opóźnień i niespójności, aw niektórych przypadkach pasożyty przenoszone przez krew mogą występować kilka miesięcy po zakończeniu leczenia. Jednak w przypadku braku terapii Bab. parazytemia microti może utrzymywać się dłużej niż dwa lata. 7 W praktyce klinicznej czas trwania parazytemii może być trudny do monitorowania, ponieważ niewielu pacjentów jest skłonnych poddać się powtarzanemu pobieraniu krwi. Opóźniony klirens jest zgodny z wcześniej zgłoszonymi danymi, potwierdzając w ten sposób powszechne obserwacje, że nawet przy zastosowaniu specyficznej terapii pasożytnicze patogeny utrzymują się dłużej niż bakterie i że parazytemia niemowlęcia wydaje się być szczególnie oporna na terapię przeciwdrobnoustrojową. W przypadku uporczywego zakażenia objawy mogą być przedłużone, pozostaje możliwość nawrotu choroby, a następująca po tym transfuzja krwi od zakażonej osoby może zagrozić biorcy. Cena płacona przez apteki za atowakwon i azytromycynę jest wyższa od ceny płaconej za klindamycynę i chininę. Jednak instytucje mogą uznać za ekonomicznie korzystne wybieranie atowakwonu i azytromycyny, ponieważ dla wielu pacjentów schemat klindamycyny i chininy musi zostać porzucony, w wyniku czego marnuje się niewykorzystane leki. W dłuższej perspektywie kwestia kosztów nie powinna wpływać na wybór pomiędzy leczeniem klindamycyną i chininą a leczeniem atowakwonem i azytromycyną.
Nasze obserwacje wskazują, że reżim antybiotykowy oparty na kombinacji atovaquonu i azytromycyny jest ogólnie lepszy od schematu opartego na kombinacji klindamycyny i chininy do leczenia babeszjozy, głównie dlatego, że ten pierwszy jest lepiej tolerowany przez pacjentów. Dlatego zalecamy, aby lekarze rozważyli stosowanie atowakwonu i azytromycyny w leczeniu babeszjozy niezagrażającej życiu u dorosłych pacjentów z prawidłową odpornością oraz u innych osób, które nie tolerują klindamycyny i chininy.
[przypisy: endarterektomia, ruchy robaczkowe jelit, brązowa tkanka tłuszczowa ]
[hasła pokrewne: triamcynolon, słupki odgradzające, argol ]
[hasła pokrewne: leczona chininą, gentamycyna, ołówkowaty stolec ]

0 thoughts on “Atowakwon i azytromycyna do leczenia babeszjozy ad 7”