Skip to content

Atowakwon i azytromycyna do leczenia babeszjozy ad 7

1 tydzień ago

319 words

Micozi, merozoity z ludzkiej krwi, tak szybko, jak może być pożądane. Rozliczenie ma tendencję do opóźnień i niespójności, aw niektórych przypadkach pasożyty przenoszone przez krew mogą występować kilka miesięcy po zakończeniu leczenia. Jednak w przypadku braku terapii Bab. parazytemia microti może utrzymywać się dłużej niż dwa lata. 7 W praktyce klinicznej czas trwania parazytemii może…

Atowakwon i azytromycyna do leczenia babeszjozy ad 6

1 tydzień ago

501 words

Nie było znaczącej różnicy w długości trwania parazytuzy pomiędzy 18 osobami leczonymi klindamycyną i chininą a 40 pacjentami leczonymi atowakwonem i azytromycyną (P = 0,14 w teście log-rank). Przeanalizowaliśmy również czas trwania Baba. zakażenie mikroti u pacjentów zgodnie z przydzielonym im leczeniem. Niezależnie od reżimu, nie znaleziono piroplazmy na badaniu mikroskopowym ponad 3 tygodnie po…

Atowakwon i azytromycyna do leczenia babeszjozy ad 5

1 tydzień ago

201 words

Mediana hematokrytu w grupie atowakwonu i azytromycyny (37,7% [zakres, 29,9 do 43,7]) była podobna do tej w grupie klindamycyna-chinina (33,2% [zakres, 20,0 do 45,2]). Wszyscy pacjenci, którzy zostali skojarzeni z czynnikami babeszjozy i choroby z Lyme, otrzymali odpowiednią terapię na boreliozę. Badani przypisani do atowakwonu i azytromycyny wykazywali szereg objawów i zakażeń związanych z kleszczem,…

Atowakwon i azytromycyna do leczenia babeszjozy czesc 4

1 tydzień ago

455 words

Szacujemy, że 60 osób będzie potrzebnych, aby zapewnić badanie z 80-procentową mocą, aby wykryć statystycznie istotną różnicę, z 5% stopniem błędu. Statystyki opisowe zostały obliczone dla wszystkich zmiennych; zmienne ciągłe podsumowano jako średnie i odchylenia standardowe, a zmienne kategoryczne podsumowano jako częstotliwości. Pacjenci leczeni atowakwonem i azytromycyną oraz leczeni klindamycyną i chininą byli porównywane pod…

Atowakwon i azytromycyna do leczenia babeszjozy cd

1 tydzień ago

534 words

miano przeciwciała burgdorferi.18 Współistniejące zakażenie boreliozą z Lyme lub ludzką granulocytową granulocytozą zostało zdiagnozowane u osobników z charakterystycznymi objawami iu których wyniki laboratoryjne sugerowały zakażenie przez czynnik jednej z tych chorób. Badania diagnostyczne Ocena mikroskopowa Cienkie rozmazy krwi przygotowano z próbek krwi, które potraktowano EDTA jako antykoagulantem, utrwalono w absolutnym metanolu i umieszczono na godzinę…