Skip to content

Zastosowanie polepszonego kontrastu obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w celu rozpoznania odwracalnej dysfunkcji mięśnia sercowego ad 8

1 rok ago

372 words

Niedawno Dakik i wsp. 30 opisali podobne odkrycia. Chociaż wykonano tylko niewielką liczbę biopsji, wyniki te są podobne do naszych, ponieważ okazało się, że średni zakres przełykowy w hiperplazji wynosił 10 . 7 procent w regionach z poprawioną kurczliwością po rewaskularyzacji i 41 . 14 procent w regionach bez poprawy w kurczliwość. Związek, który znaleźliśmy, wskazuje, że zastosowanie pojedynczej wartości odcięcia dla hiperprzemy- wania, na której oparte będą prognozy poprawy funkcjonalnej, nie miałoby podstaw fizjologicznych, a zatem byłoby nieoptymalne. Jeśli wybrano wartość graniczną 25 procent, wartości predykcyjne dodatnie i ujemne wyniosłyby odpowiednio 71 i 79 procent dla regionów o dowolnym stopniu dysfunkcji i odpowiednio 88 i 89 procent dla regionów z akinezją lub dyskinezą. Chociaż wartości te są podobne do tych podanych wcześniej, 31 takie podejście nie wykorzystuje dużej ilości informacji diagnostycznych dostarczonych przez MRI o wzmocnionym kontraście. Na przykład, jeśli wybrano wartość odcięcia 75 procent, żaden z 57 segmentów z co najmniej ciężką hipokinezą na linii podstawowej nie zostanie uznany za mający zwiększoną kurczliwość po rewaskularyzacji, co daje ujemną dokładność predykcyjną wynoszącą 100 procent.
Znajomość przezściennego zakresu żywotności może mieć znaczenie diagnostyczne poza jego zastosowaniem w przewidywaniu odzysku funkcjonalnego. W naszym badaniu 90% regionów z hiperplazmacją 51-75% tkanki przed rewaskularyzacją nie uległo poprawie po rewaskularyzacji. Te regiony byłyby uważane za nieżywotne zgodnie z kryteriami poprawy ruchomości ściany, nawet jeśli występuje spory kawałek nasady żywej tkanki. Samady i wsp.32 wykazali, że odsetek przeżywalności po operacji pomostowania tętnic wieńcowych był podobny u pacjentów z przedoperacyjną dysfunkcją komór, niezależnie od tego, czy po rewaskularyzacji chirurgicznej czy też nie nastąpiła poprawa funkcji. Ich hipoteza, że może istnieć pośredni stopień żywotności, który zwiększa prawdopodobieństwo dobrego wyniku po rewaskularyzacji, ale nie poprawia spoczynkowej funkcji kurczliwości, jest zgodny z naszymi ustaleniami. Wykrywanie nasadki łuskowatej żywej tkanki przez wzmocniony MRI reprezentuje informacje diagnostyczne, które nie są dostępne przy użyciu innych nieinwazyjnych technik obrazowania.
[więcej w: kostniak zatok, przetoka odbytniczo pochwowa, mięsak jelita cienkiego ]
[patrz też: triamcynolon, słupki odgradzające, argol ]
[hasła pokrewne: leczona chininą, gentamycyna, ołówkowaty stolec ]

0 thoughts on “Zastosowanie polepszonego kontrastu obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w celu rozpoznania odwracalnej dysfunkcji mięśnia sercowego ad 8”