Skip to content

Tag: azytromycyna

Wpływ przesiewowego badania krwi w kale na występowanie raka jelita grubego czesc 4

11 miesięcy ago

288 words

Spośród osób z pozytywnym wynikiem badania 83% w grupie poddawanej corocznym badaniom przesiewowym i 84% w grupie poddanej dwuletniej obserwacji przesiewowej przeszło diagnostyczną obserwację, w tym pełne badanie jelita grubego przez kolonoskopię lub połączenie podwójnie kontrastowej lewatywy barowej i elastyczna sigmoidoskopia. W każdej grupie około 11 procent osób z dodatnimi badaniami przesiewowymi poddano elastycznej sigmoidoskopii…

Infliksymab i metotreksat w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów ad 6

11 miesięcy ago

73 words

Jednak wśród 60 pacjentów, którzy przerwali leczenie przed 30 tygodniem lub po 54 tygodniach, 5 (8 procent) miało przeciwciała surowicy przeciwko infliksymabowi, wszystkie o niskim mianie. Radiograficzna ocena uszkodzeń stawów Tabela 4. Tabela 4. Wpływ 54 tygodni leczenia w przypadku wspólnych uszkodzeń u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Stwierdzono znamiennie więcej postępów w zakresie uszkodzenia…

Ulisses i los mrożonych zarodków

11 miesięcy ago

687 words

Jako dyrektor dużego programu akademickiego w zakresie rozmnażania wspomaganego, ze szczególnym uwzględnieniem kriokonserwacji zarodków, chciałbym odpowiedzieć na artykuł Annasa (wydanie 3 sierpnia) na temat losu i rozmieszczenia zarodków zamrożonych. Biorąc pod uwagę praktyczne ograniczenia związane z rozmieszczeniem zamrożonych zarodków, praktykujący byliby nierozsądnieni w stosowaniu strategii, którą proponuje. Annas porównuje proces zgody dla przyszłych dyrektyw dotyczących…

Nadciśnienie w ciąży

11 miesięcy ago

536 words

Ta druga edycja Hypertension in Ciąża będzie nieuchronnie porównywana z drugą edycją Chesley s Hypertensive Disorders in Ciąża, która pojawiła się w zeszłym roku (MD Lindheimer, JM Roberts i FG Cunningham, red. Stamford, Conn .: Appleton & Lange, 1999) . Chociaż, jak sugerują tytuły, nie da się uniknąć nakładania się, obie książki mają różne smaki.…

Zapobieganie złamaniu stawu biodrowego u osób w podeszłym wieku z zastosowaniem ochraniacza na biodra ad 5

11 miesięcy ago

140 words

Charakterystyka linii podstawowej obiektów w grupie Hip-Protector i grupie kontrolnej. W trakcie badania 219 osób z grupy hiper protektorów odpadło z badania, ale zostały one uwzględnione w analizie w okresie, w którym uczestniczyły, a 207 nowych osób z listy oczekujących zgłosiło się na rozprawę; w związku z tym w analizie wzięło udział 653 osób w…

Porównanie toksyczności górnego odcinka przewodu pokarmowego rofekoksybu i naproksenu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów ad 5

11 miesięcy ago

84 words

Częstość występowania zdarzeń żołądkowo-jelitowych w grupach leczonych. Tabela 5. Tabela 5. Częstość potwierdzonych zdarzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego. Czas do potwierdzenia potwierdzonego zdarzenia z górnego odcinka przewodu pokarmowego przedstawiono na rycinie 1.

Choroby związane z chorobą u krewnych pacjentów z hemochromatozą czesc 4

11 miesięcy ago

372 words

Dziewięćdziesiąt jeden procent klinicznie dotkniętych probantów i 81 procent osób zidentyfikowanych z powodu podwyższonych wartości wysycenia transferyny uległo biopsji wątroby (tabela 2). Sześćdziesiąt dziewięć procent męskich homozygotycznych krewnych probantów, ale tylko 40 procent krewnych płci żeńskiej zgodziło się poddać biopsji wątroby. Kobiety, które przeszły biopsję, nie różniły się istotnie wiekiem lub stężeniem ferrytyny od tych,…

Rasowe dysproporcje w dostępie do transplantacji nerek – klinicznie odpowiednie lub z powodu niedostatecznego wykorzystania lub nadużywania cd

11 miesięcy ago

557 words

Spośród 705 pacjentów, którzy zostali wykluczeni lub których wykresy nie zostały wyabstrahowane, 23% (18% czarnych i 29% białych) zostało umieszczonych na liście oczekujących na przeszczep, w porównaniu z 39% badanej próbki (28 procent czarnych i 51 procent białych), a 9 procent (4 procent czarnych i 14 procent białych) otrzymało przeszczep, w porównaniu z 15 procentami…