Skip to content

Rasowe dysproporcje w dostępie do transplantacji nerek – klinicznie odpowiednie lub z powodu niedostatecznego wykorzystania lub nadużywania ad 9

1 rok ago

611 words

Kryteria oceny odpowiedniości do transplantacji nerek.
Oceny
Odpowiednie: brak przeciwwskazań krytycznych lub względnych
Niejednoznaczne: jedno lub dwa względne przeciwwskazania
Nieodpowiednie: jedno lub więcej krytycznych przeciwwskazań lub trzy lub więcej względnych przeciwwskazań, które łącznie uznaje się za krytyczne
Niekompletna praca: jedna lub więcej częściowych lub niepełnych ocen klinicznych niezbędnych do obróbki po przeszczepie
Krytyczne przeciwwskazania
Aktywny stan złośliwy
Aktywne zakażenie udokumentowane, z leczeniem w ciągu ostatniego miesiąca
Aktywna gruźlica udokumentowana filmem klatki piersiowej i kulturą
Infekcja ludzkim wirusem niedoboru odporności
Oczekiwana długość życia wynosi mniej niż 21/2 lat
Ciężkie upośledzenie czynnościowe wymagające wykwalifikowanej pielęgniarki poziomu II
Indeks masy ciała większy niż 35
Aktywny układowy toczeń rumieniowaty układowy z głównymi klinicznymi znakami
Dodatni antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby na biopsję
Pozytywny dla antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B i antygenu zapalenia wątroby B e
Pozytywny zarówno dla wirusa zapalenia wątroby typu B, jak i wirusa zapalenia wątroby typu C.
Dodatni dla wirusa zapalenia wątroby typu C, z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby na biopsję
Ciężka choroba serca (np. Lewa tętnica wieńcowa lub trzy główne naczynia z ponad 70-procentowym niedrożnością, frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza niż 25%, dławica piersiowa klasy III lub IV pomimo maksymalnego leczenia, zastoinowe serce III lub IV wg NYHA Heart Association; niepowodzenie pomimo maksymalnego postępowania, wysokie ryzyko niedokrwienia mięśnia sercowego lub choroby miażdżycowej według wyników nieinwazyjnego badania, ostry zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub objawowa niewydolność zastawek)
Mózgowa niewydolność naczyniowa w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
Przejściowy atak niedokrwienny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i nieleczona choroba naczyniowa
Zaawansowana miażdżycowa choroba naczyń obwodowych, nieskorygowany tętniak aorty brzusznej lub poważna amputacja spowodowana chorobą naczyniową
Ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc, ciężkie zwłóknienie płuc lub ciężka restrykcyjna choroba płuc (udokumentowana wymuszona objętość wydechowa w ciągu jednej sekundy, mniejsza niż 25 procent przewidywanej wartości, udokumentowane ciśnienie cząstkowe tlenu tętniczego, mniej niż 60 mm Hg w spoczynku; indukowany desaturacji tlenu, mniej niż 90 procent przez pulsoksymetrię) lub cztery lub więcej infekcji dróg oddechowych lub epizodów zapalenia płuc w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby lub marskość
Poważne krwawienie z przewodu pokarmowego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
Ostre zapalenie uchyłka w ciągu ostatnich sześciu miesięcy bez ostatecznej resekcji chirurgicznej
Ostre zapalenie trzustki w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego i cukrzyca bez cholecystektomii
Poważne zaburzenie psychiczne (lub psychoza, stan splątania lub demencja), które jest niestabilne pomimo maksymalnego zarządzania
Zaburzenia psychiczne zaostrzone przez leki steroidowe
Nadużywanie substancji czynnych lub pozytywny wynik badań przesiewowych leków; pacjent odmówił porady lekarskiej lub nie udało się
Choroba sierpowata z więcej niż czterema epizodami sierpowatokomórkowymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Oksaloza (brak odpowiedzi na pirydoksynę) i połączony przeszczep nerki i wątroby nie został zaplanowany
Choroba błony podstawnej błony podstawnej z podwyższonym poziomem krążących przeciwciał przeciw błonom podstawnej błony podstawnej
Względne przeciwwskazania
Wskaźnik masy ciała od 30 do 35
Umiarkowana choroba wieńcowa (np
[patrz też: malaria mózgowa, wypadnięcie odbytnicy, brązowa tkanka tłuszczowa ]
[hasła pokrewne: triamcynolon, słupki odgradzające, argol ]
[więcej w: leczona chininą, gentamycyna, ołówkowaty stolec ]

0 thoughts on “Rasowe dysproporcje w dostępie do transplantacji nerek – klinicznie odpowiednie lub z powodu niedostatecznego wykorzystania lub nadużywania ad 9”

  1. może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem