Skip to content

radom szpital na tochtermana czesc 4

1 rok ago

466 words

Próbki DNA amplifikowano przez 25 cykli denaturacji (92 ° C przez jedną minutę), hybrydyzacji (55 ° C przez jedną minutę) i polimeryzacji (70 ° C przez trzy minuty) za pomocą robota Zymark. Po amplifikacji, jedną piątą mieszaniny reakcyjnej usunięto i analizowano za pomocą elektroforezy na 2% NuSieve plus 0,5% agarozowym żelu Sea Kem (FMC Bioproducts), wybarwionym bromkiem homidium i przeniesiono na membrany nylonowe (Nytran, Schleicher i Schuell) z 10 × SSC. Filtry albo pieczono w piecu próżniowym w temperaturze 80 ° C przez dwie godziny albo usieciowano światłem ultrafioletowym. Filtry prehybrydyzowano w 5 x SSC, x roztwór Denhardta, 20 mM fosforan sodu (pH 6,8), 0,2% SDS, 0,5 mM EDTA i 200 ug zdenaturowanego DNA plemników łososia na mililitr przez 6 do 16 godzin w 65 ° C. DO. Hybrydyzację zainicjowano przez dodanie DNA znakowanego 32P (> 108 rozpadów na minutę na miligram) DNA z genu NeoR, po amplifikacji reakcji łańcuchowej polimerazy i inkubację mieszaniny w 65 ° C przez 16 do 24 godzin. Filtry przemyto dwa lub trzy razy 2 x SSC plus 0,25 procent SDS w 55 ° C przez 60 minut i raz 0,1 x SSC plus 0,1 procent SDS w 55 ° C przez 10 do 15 minut. W przypadku autoradiografii filtry eksponowano na promieniowanie rentgenowskie (XAR-5) w temperaturze 80 ° C z użyciem ekranów intensyfikujących. Alternatywnie, Southern blot analizowano na przyrządzie Betascope 603 (Betagen) w celu bezpośredniego pomiaru radioaktywności cząstek beta. Aby oszacować liczbę komórek niosących gen NeoR w infuzji TIL i komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej pacjentów, próbki kontrolne badano przez reakcję łańcuchową polimerazy i analizowano jednocześnie ze znanymi mieszaninami transfekowanego genu (wybranego) TIL i komórkami nietransdukowanymi .
Aby zminimalizować fałszywie dodatnie wyniki w łańcuchowej reakcji polimerazy, próbki DNA były izolowane w obszarze wolnym od plazmidów zawierających NeoR przez osoby niezwiązane z obsługą retrowirusa genu NeoR. Próbki zamplifikowane przez reakcję łańcuchową polimerazy analizowano w laboratoriach w oddzielnym budynku od tego, w którym miała miejsce wcześniejsza ekstrakcja DNA i mieszanie. Wszystkie analizy Southern-blot z reakcją łańcuchową polimerazy przeprowadzono i zanalizowano metodą ślepej próby, a kod próbki uszkodzono po zapisaniu wszystkich danych.
Wyniki
Charakterystyka pacjenta
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów i ich nowotworów. Charakterystykę pięciu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem z przerzutami, którzy otrzymali komórki, które uległy transdukcji genetycznej, przedstawiono w tabeli 1. Poprzednia terapia zakończyła się niepowodzeniem u wszystkich pacjentów, a wszyscy mieli raka przerzutowego w co najmniej dwóch miejscach. Guzy o średnicy od 2 do 6 cm usunięto i uzyskano żywotne komórki o numerach od 33 do 205 x 107. Po kriokonserwacji niektórych komórek, pozostałą część użyto do zainicjowania hodowli TIL.
Charakterystyka Natchnionych Komórek
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka komórek infuzyjnych. Charakterystykę podawanego w infuzji genu transdukowanej i nietransdukowanej TIL przedstawiono w Tabeli 2. Limfocyty wzrosły do maksimum 63 400 razy początkowej liczby w okresie od 30 do 65 dni.
[przypisy: wyprysk pieniążkowaty, witamina b17 wikipedia, karolina debczynska ]

0 thoughts on “radom szpital na tochtermana czesc 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dermatologia estetyczna warszawa[…]