PIC-660

Nieprawidłowości metabolizmu lipoprotein u pacjentów z zespołem nerczycowym ad

U żadnego z pacjentów z amyloidozą nerek nie występowała wcześniejsza lub współistniejąca choroba. Przebadaliśmy również 57 osób zdrowych (37 mężczyzn i 20 kobiet) jako grupę kontrolną. Pacjenci ci byli dobrani pod względem płci, wieku w ciągu pięciu lat i masy ciała w granicach 5 kg. Żadne nie przyjmowało żadnych leków ani nie miało białkomoczu, a wszystkie miały normalną czynność nerek. Badanie zostało zatwierdzone przez regionalną komisję badań medy...

Więcej »

Porównanie toksyczności górnego odcinka przewodu pokarmowego rofekoksybu i naproksenu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Każdego roku kliniczne objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego występują u 2 do 4 procent pacjentów przyjmujących nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Oceniliśmy, czy rofekoksyb, selektywny inhibitor cyklooksygenazy-2, byłby związany z mniejszą częstością występowania klinicznie istotnych zdarzeń z górnego odcinka przewodu pokarmowego niż nieselektywny naproksen NSAID u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Metody
Losowo...

Więcej »

Zaburzenia połykania w cystynozie nefropatycznej cd

Średni okres odpoczynku do maksymalnego został obliczony osobno dla jaskółek mokrych i suchych i porównany z opublikowanymi wartościami normalnymi. 17 Obliczono także całkowity czas połykania dla jaskółek na mokro i sucho i porównano z tymi u zdrowych osobników. Czternaście osób zdrowych (siedem kobiet i siedmiu mężczyzn) w wieku od 18 do 31 lat służyło jako kontrola do oceny czynności ruchowej jamy ustnej i połykania. Każdy normalny podmiot miał wskaźnik ruchu w...

Więcej »

Bezpieczeństwo Degludec versus Glargine w cukrzycy typu 2

Wystąpiły istotne różnice rasowe dla wszystkich czterech wskaźników dostępu. Na przykład, w ośrodkach dializ o wysokim zasięgu, 84,1 procent czarnych i 91,2 procent białek skierowano do oceny zgodnie z przeglądem wykresu (P = 0,003); 46,2% czarnych i 63,1% białych zostało umieszczonych na liście oczekujących (P <0,001). W obiektach o niskim poziomie referencji 38,3 procent czarnych i 58,2 procent białych skierowano do oceny zgodnie z oceną wykresu (P <0,001); 20,4% czar...

Więcej »

Notice: Undefined offset: 1 in /home/hydra12/ftp/profood.net.pl/media/index.php on line 277

Notice: Undefined offset: 1 in /home/hydra12/ftp/profood.net.pl/media/index.php on line 280
751#gruczoły skóry , #krzywe biodra , #jakie ćwiczenia na mięśnie brzucha , #psychoterapeuta kołobrzeg , #jak dbać o paznokcie u nóg , #siemię lniane ziarna , #tetanus gamma , #mosty zębowe zdjęcia , #felce azzurra rossmann , #pękająca skóra na stopach pod palcami ,