torbiel potworniak

Zastosowanie polepszonego kontrastu obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w celu rozpoznania odwracalnej dysfunkcji mięśnia sercowego ad 5

Osiemnastu pacjentów (44 procent) miało wzrost frakcji wyrzutowej o co najmniej 5 punktów procentowych. Dystrybucja wyników
W sumie 2093 dopasowanych segmentów, stopień hiperprzetwarzania oceniano przed rewaskularyzacją, a zasięg ruchów ściany oceniano przed i po rewaskularyzacji. Przed ponowną rewaskularyzacją 804 z 2093 segmentów (38 procent) miało nieprawidłową kurczliwość, podczas gdy 694 segmenty (33 procent) miały pewne obszary hiperplazji. Po rewaskularyzacji 425 z 804 segmentów z nieprawidłową kurczliwością (53 procent) uległo popraw...

Więcej »

Reakcje pirogenne na terapię gentamycyną

Liczba pacjentów z reakcjami na gentamycynę, zgodnie z dawką. Informacje o dawkowaniu były dostępne dla 141 pacjentów.
W październiku 1998 r. Centrum Kontroli i Prewencji Chorób zgłosiło 20 reakcji podobnych do endotoksyn do dożylnej gentamycyny podawanej w schemacie dawkowania raz na dobę. Opowiadamy o zakończonym badaniu szeregu reakcji pirogenicznych obejmujących dwa produkty gentamycyny. Reakcje zostały zgłoszone do Food and Drug Administration (FDA) od maja 1998 r. Do grudnia 1999 r. Obejmowały one 155 pacjentów; 38 procent stanowil...

Więcej »

Bezpieczeństwo wstrzymywania stosowania heparyny u kobiet w ciąży z historią żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Kobiety z historią żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej mogą być bardziej narażone na żylne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe podczas ciąży. U tych kobiet decyzja o podaniu lub zatrzymaniu heparyny w okresie przedporodowym jest kontrowersyjna, ponieważ nie są dostępne dokładne szacunki częstości nawrotów zakrzepowo-zatorowych w przypadku wstrzymania stosowania heparyny przeciwodpornej. Metody
Przebadaliśmy prospektywnie 125 ciężarnych kobiet z jednym poprzednim epizodem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Heparyna przeciwodporna była wstrzymywana, al...

Więcej »

Wpływ przeciwciała anty-TSLP na odpowiedzi alergiczne wywołane alergenami AD 8

Wątpimy, by doświadczeni ultrasonografi w ośrodkach wyższych z optymalnym wyposażeniem mieli współczynnik czułości znacznie mniejszy niż 80 procent. W związku z rosnącą rozdzielczością sprzętu do badań ultrasonograficznych i ciągłą poprawą w zakresie szkolenia ultrasonografów, możemy oczekiwać, że czułość diagnostyki ultrasonograficznej będzie się poprawiać. Rzeczywiście, Van den Hof i in. Niedawno zgłosiło się czułość 100 procent na diagnostykę sonograficzną otwartego rozszczepu kręgosłupa u 130 płodów.16 Sugerujemy, aby kobiety...

Więcej »
http://www.butychiruca.pl 751# , #lr dieta , #rossmann podpaski , #ćwiczenia na klatkę piersiową siłownia , #rekonstrukcja pochwy , #pomidor a odchudzanie , #torbiel potworniak , #wystające żebra u niemowlaka , #gruczoły skóry , #krzywe biodra ,