Zastosowanie polepszonego kontrastu obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w celu rozpoznania odwracalnej dysfunkcji mięśnia sercowego

Ostatnie badania wskazują, że obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) po podaniu materiału kontrastowego można wykorzystać do rozróżnienia między odwracalnym i nieodwracalnym uszkodzeniem niedokrwiennym mięśnia sercowego, niezależnie od zakresu ruchu ściany lub wieku zawału. Postawiliśmy hipotezę, że wyniki MRI wzmocnionego kontrastem mogą być użyte do przew...

Nieprawidłowości metabolizmu lipoprotein u pacjentów z zespołem nerczycowym

HYPERLIPIDEMIA jest uderzającą cechą zespołu nerczycowego. Jest jednak kwestią sporną, czy ta hiperlipidemia prowadzi do zwiększonego ryzyka choroby niedokrwiennej serca, a jeśli tak, to czy wskazana jest terapia hipolipidemią.1 2 3 Ponadto istnieją sprzeczne dane dotyczące dystrybucji cholesterolu w surowicy. lipoproteiny u pacjentów z zespołem nerczycowym, 4 5 6 7 i róż...

Rasowe dysproporcje w dostępie do transplantacji nerek - klinicznie odpowiednie lub z powodu niedostatecznego wykorzystania lub nadużywania ad 9

Kryteria oceny odpowiedniości do transplantacji nerek.
Oceny
Odpowiednie: brak przeciwwskazań krytycznych lub względnych
Niejednoznaczne: jedno lub dwa względne przeciwwskazania
Nieodpowiednie: jedno lub więcej krytycznych przeciwwskazań lub trzy lub więcej względnych przeciwwskazań, które łącznie uznaje się za krytyczne
Niekomp...

Rogówka nalezy do ukladu dioptrycznego oka

Ponad 70 procent ankietowanych lekarzy oceniło krytycznie wszystkie niemal bezwzględne przeciwwskazania. Jedynymi wyjątkami były toczeń rumieniowaty układowy z dużymi powikłaniami (ocenione jako krytyczne przez 64 procent respondentów), wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) wyższy niż 35 (oceniony jako krytyczny przez 42 proc...

Najnowsze zdjęcia w galerii profood.net:

331#linie kerleya , #gumtree bochnia , #czerwone plamki na podniebieniu , #olx kłodawa , #ropowica dna jamy ustnej , #atonia jelita grubego , #folfiri chemioterapia , #stolec w postaci bobków , #plomby światłoutwardzalne , #gumtree siedlce ,